Регистър на детските градини

СЕДМИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВЯРА,НАДЕЖДА И ЛЮБОВ, Село Кичево - Съвместна работа с институции

сдг кичево

сдг кичево, седмична детска градина кичево, кичево, сдг вяра надежда и любов кичево, седмична градина кичево, детска градина кичево, градина кичево

СЕДМИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВЯРА,НАДЕЖДА И ЛЮБОВ
Съвместна работа с институции

Съвместна работа с институции

Периодично учениците от немската езикова гимназия Йоан Екзарх в град Варна организират свободното време на децата – провеждат се излети, празници. Заедно те изработват костюми, реквизити и други

 

 

Детското заведение взема участие в програма Младежта в действие към Държавната Агенция за Младежта и Спорта и Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес, България.

 

 

Поддържат се тесни контакти и с други НПО, занимаващи се със социална работа и подкрепа на деца и семейства в риск - Фондация SOS семейства в риск, гр. Варна, SOS Детско селище, гр. Трявна, Сдружение Съучастие гр.Варна, и др.

 


Поддържат се установени контакти и обмяна на опит със сродни организации в Германия - студенти от Института за социални професии в гр. Равенсбург са на тримесечна практика по линията на Европейската програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

Контакти

Седмична детска градина Вяра,Надежда и Любов

Телефон: 052673281, 052673152

Галерия

Още Детски градини в Община Аксаково