Регистър на детските градини

Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче, Град София

слънчевото зайче

слънчевото зайче, софия, одз 98 слънчевото зайче, слънчевото зайче софия, детска градина слънчевото зайче, градина слънчевото зайче, детска градина 98 софия, детско заведение слънчевото зайче

Галерия

Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче

Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче
Информация

Обединено детско заведение №98 Слънчевото зайче

 

 

Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче се намира в град София.
Финансирането на градината се осигурява от държавния и общинския бюджети.

 

 

Детското заведение се помещава в реновирана сграда, която предлага на децата удобни и светли помещения, просторни спални и занимални за игри.

 


Детските площадки са изградени по европейски образец. Настилката им е ударопоглъщаща, а уредите са съвремнни и атрактивни за децата.

 

 

В Материално-техническата база на детското заведение се включват физкултурен салон и спортна площадка. ОДЗ № 98 Слънчевото зайче е с капацитет от 6 градински и 2 яслени групи.

 

 

Групите в детското заведение са формирани по възрастов признак. За добрата грижа и възпитателния процес ОДЗ № 98 Слънчевото зайче разполага с достатъчен брой квалифициран педагогически и  помощно-обслужващ персонал.

 

 

Детското заведение предоставя възможността, по желание на родителите, децата да изучават допълнително английски език, модерни и народни танци, латино танци, футбол и изобразително изкуство.

 

 

Процесът на обучение в детската градина е организиран в целодневен режим на работа.
Условията и редът в детското заведение се определят от директора на основание ЗНП, ППЗНП и Правилник за дейността на детското заведение.

 

 

Децата, които постъпват в детското заведение са на възраст от 10 месеца до 3 години в яслените групи и от 3 до 7 години в градинските групи.

 


Децата, на които предстои да бъдат ученици преминават е специално организираната предучилищна подготвителна група.

 


Работата в подготвителна група се осъществява в съответствие със ЗНП и по определени от ДОИ правила.

 


Възпитателно-образователната работа в детското заведение се извършва по програми, които са одобрени от МОМН, съобразно избора на учителските екипи по групи.

 

 

Необходимите учебни материали и пособия за групите, с изключение на ПГ, се осигуряват с помощта на родителите. Тези решения се вземат на родителкса среща за всяка група.

 

 

Директор на Обединено детско заведение 98 Слънчевото зайче е г-жа Жанин Траянова-Ценова.

Задачи

1. Овладяване на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка от всяко дете при отчитане на индивидуалните му особености.
2. Изграждане на морални качества у децата, възпитаване в дух на толерантност и зачитане правата на другитe.
3. Възпитаване на здравословен начин на живот и екологична култура.
4. Привличане на родителите и обществеността като партньори и съмишленици в работата на детското заведение.
5. Създаване на условия за повишаване на професионалната квалификация на учителите с цел подобряване на организацията и повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа. Поощряване на интереса към овладяване и прилагане на новостите и съобразно парадигмата за „учене през целия живот”.

Контакти

Обединено детско заведение № 98 Слънчевото зайче

Град София, Община Столична, ж.к. Младост 2, до бл. 241
Телефон: 028853732
GSM: 0887201095
Факс: 028853732
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Столична

Детска градина №123 Шарл Перо

Детска градина №123 Шарл Перо, София

Детска градина №123 Шарл Перо е детско заведение на територията на град София, кв. Горубляне, ул. Хан Аспарух № 1. Градината е с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо дост

Детска градина № 63 Слънце

Детска градина № 63 Слънце, София

Детска градина № 63 Слънце е детско заведение в град София, кв. Бенковски, район Сердика. Градината е с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в пред

Детска градина № 106 Княгиня Мария - Луиза

Детска градина № 106 Княгиня Мария - Луиза, София

Детска градина№106 Княгиня Мария - Луиза, София е първото детско заведение, построено по специален проект в български стил, през 1954 година в град София. Детскoто заведение разпола