Регистър на детските градини

ОДЗ ЗДРАВЕЦ, Град Вълчи дол - Обществени поръчки

Галерия

ОДЗ ЗДРАВЕЦ
ОДЗ ЗДРАВЕЦ
ОДЗ ЗДРАВЕЦ

ОДЗ ЗДРАВЕЦ
Обществени поръчки

Обществени поръчки 2013 г.

28.08.2013 г. "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Здравец" гр. Вълчи Дол" с  уникален код в ПОП N 9005433

  • Публична покана
  • Приложение 1: Указания за подготовка на офертата и приложения
  • Приложение 2: Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексна оценка на офертите
  • Приложение 3: Предложение за изпълнение на поръчката 
  • Приложение 4: Предлагана цена

Контакти

ОДЗ ЗДРАВЕЦ

Град Вълчи дол, Община Вълчи дол, ул. Родопи 4
Телефон: 051312027, 0898732446
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Вълчи дол