Регистър на детските градини

Заведения за деца в Община Разлог

Общини в Област Благоевград

Заведения за деца в Община Разлог

Заведения за деца 1-15 от 19 в Община Разлог
Регистър на детските градини

ЦДГ №4 Радост, Гоце Делчев

В градината целодневно се обучават и възпитават около 85 деца. Сформират се 3 групи за деца от 3 до 5 годишна възраст и 1 подготвителна група за деца на 6 години, подлежащи за първи клас.