Регистър на детските градини

желана и обичана среда за развитие кв свобода | Регистър на детските градини

желана и обичана среда за развитие кв свобода | Регистър на детските градини

Детска градина № 171 Свобода

Детска градина № 171 Свобода, София

Детска градина № 171 Свобода, София е престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание. Финансира се с общински средства. Разполага с о