Регистър на детските градини

Детска градина Света Анна, Град Сапарева баня - Мисия и Визия

авторитетно детско заведение сапарева баня

авторитетно детско заведение сапарева баня, градина със собствен имидж сапарева баня, дг сапарева баня, дг света анна, дг света анна сапарева баня, детска градина град сапарева баня, детска градина с богата история сапарева баня, детска градина с изнесени групи сапарева баня, детска градина с традици сапарева баня, детска градина с филиали сапарева баня, детска градина сапарева баня, детска градина света анна, детска градина света анна сапарева баня, желано детско заведние сапарева баня, желано и обичано място за игри сапарева баня, качествено обучение сапарева баня, квалифицирани възпитатели сапарева баня, място за игри и забавление сапарева баня, място за обучение и възпитани сапарева баня, отлична подготовка за училище сапарева баня, педагози с богат опит сапарева баня, предпочитано детско заведение сапарева баня, препоръчано детско заведение сапарева баня, утвърено детско заведние сапарева баня

Детска градина Света Анна
Мисия и Визия

МИСИЯ

 

  • Създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитие на всяко дете.

 

  • Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете.

 

  • Развитие на детския личностен потенциал, съобразявайки се с динамиката на развитието на детето и културните различия.

 

  • Поставяне основите на толерантно отношение към междукултурните различия.

 

  • Интегриране на децата от етническите малцинства към възпитателно - образователния процес в детската градина.

 

  • Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина.

 


ВИЗИЯ

 

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно.

 

  • Предпочитана среда за 3-7-годишните деца, където се работи за тяхното умствено, физическо, емоционално, личностно и социално развитие.

 

  • Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.

 

  • Средище на хора, които обичат децата и професията си поддържат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

 

Контакти

Обединено детско заведение Св. Анна

Град Сапарева баня, Община Сапарева баня, ул. Отец Паисий 10
GSM: 0879807288
Интернет сайт: dg-svanna.com

Галерия

Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна

Още Детски градини в Община Сапарева баня

Детска градина Света Анна

Детска градина Света Анна, Сапарева баня

Детска градина Света Анна е детско заведение с дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Сапарева баня. Отворила в