Регистър на детските градини

Детска градина Първи юни, Град Кюстендил

градина с дългогодишни традиции кюстендил

градина с дългогодишни традиции кюстендил, дг 1 юни, дг 1 юни кюстендил, дг кюстендил, детска градина кюстендил, детска градина първи юни, детска градина първи юни кюстендил, детска градина с богата история кюстендил, детска градина с отлична база кюстендил, детско заведение кюстендил, детско заведение с утвърден имидж кюстендил, добра подготовка за училище кюстендил, екип от компетентни педагози кюстендил, елитна детска градина кюстендил, желано и любимо място за децата кюстендил, квалифицирани педагози с богат опит кюстендил, предпочитано детско заведение кюстендил, препоръчана детска градина в кюстендил, привлекателно детско заведение кюстендил

Детска градина Първи юни
Информация

 

 Детска градина Първи юни, Кюстендил

 

Детска градина Първи юни отваря врати, за да посрещне своите малки възпитаници през 1977 год. в град Кюстендил.

 

Първоначалоно разполага с 10 групи за деца на възраст от три до седем години. Повече от десет години е база за експериментиране и прилагане на нови практики на МОН и ЮЗУ- Благоевград.

 

През 1993 г. към ЦДГ Първи юни е присъединена една група - филиал в село Соволяно.

 

От 2008 година детското заведение работи по системата на делегираните бюджети в образованието.

 

През 2011 г. детското заведение е преобразувано в Обединено детско заведение и е разкрита 1 яслена група. През същата година е разкрита и детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години.


През 2013 г. към детското заведение е присъединено като филиал и ОДЗ Зорница, като групите вече са 15, от които 13 за деца от 3 до 7 години и 2 яслени.

 

От 2016 година ОДЗ Първи юни продължава своята дейност като Детска градина Първи юни, утвърдила и наложила се, като престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание.

 

Днес в детското заведение в град Кюстендил с филиали в село Соволяно функционират 14 групи, от които 2 яслени с общо 286 деца, като седем от тях със специални образователни потребности.

 

Притежава много добра съвременна база, включваща просторни занимални, стая за приказките, салон по музика, кабинет за ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности, кабинет за екологично възпитание, методични кабинети, физкултурен салон, баскетболно игрище, открит плувен басейн, кабинети по всички направления, интерактивна площадка по безопасно движение по пътищата, интерактивни дъски, 14 открити площадки в трите сгради, от които две обособени за детска ясла.

 

Разполага с екип от опитни и високо квалифицирани педагози, защитили професионално-квалификационна степен.


Програмите, по които се осъществява обучението на децата, са утвърдени от МОН.


Традиция е представянето на добри педагогически практики, презентиране на педагогически ситуации по различни направления, работа с природни материали. Приоритет в работата на педагозите през годините е развитието на личността на детето, неговите таланти, умствени и физически способности. Специално внимание се отделя на екологичното възпитание на децата с организирането на модни ревюта с демонстрация на костюми от екологични материали.


Малките възпитаници в детска градина Първи юни, Кюстендил получават качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда и възможност успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.

 

Директор на детското заведение е г-жа Даниела Виткова.

 

 

 

Контакти

Целодневна детска градина Първи юни

Град Кюстендил, Община Кюстендил, кв. Запад, ул. Харалампи Митев 13
Телефон: 078552073
Интернет сайт: www.1juny.com

Галерия

Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни

Още Детски градини в Град Кюстендил

Още Детски градини в Община Кюстендил