Регистър на детските градини

Детска градина Община Якоруда - Мисия и визия

градина със собствен имидж якоруда

градина със собствен имидж якоруда, дг община якоруда, дг якоруда, детска градина община якоруда, детска градина якоруда, детско заведение община якоруда, детско заведение с богата история якоруда, детско заведение якоруда, желана и обичана среда за развитие якоруда, желано детско заведние якоруда, желано и обичано място за игри якоруда, качествено обучение якоруда, квалифицирани възпитатели якоруда, отлична подготовка за училище якоруда, педагози с богат опит якоруда, предпочитано детско заведение якоруда, препоръчано детско заведение якоруда

Детска градина Община Якоруда
Мисия и визия

МИСИЯ

 

  • Създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитие на всяко дете.

 

  • Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете.

 

  • Развитие на детския личностен потенциал, съобразявайки се с динамиката на развитието на детето и културните различия.

 

  • Поставяне основите на толерантно отношение към междукултурните различия.

 

  • Интегриране на децата от етническите малцинства към възпитателно - образователния процес в детската градина.

 

  • Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина.

 


ВИЗИЯ

 

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно;

 

  • Предпочитана среда за 3-7-годишните деца, където се работи за тяхното умствено, физическо, емоционално, личностно и социално развитие;

 

  • Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация;

 

  • Средище на хора, които обичат децата и професията си поддържат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Контакти

Детска градина Община Якоруда

Град Якоруда, Община Якоруда, ул. Иван Вазов 20
Телефон: 074422233
GSM: 0886738812

Галерия

Детска градина Община Якоруда
Детска градина Община Якоруда

Още Детски градини в Община Якоруда

Детска градина Община Якоруда

Детска градина Община Якоруда, Якоруда

Детска градина Община Якоруда е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на града под тепетата.