Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА, Град Девня - Учебна база

дг незабравка девня

дг незабравка девня, дг незабравка с филиал детелина, дг незабравка с филиал детелина девня, детска градина и филиал към нея девня, детска градина незабравка, детска градина незабравка девня, детска градина с дългогодишни традиции девня, детска градина с утвърден престиж девня, детска градина с филиал девня, детско заведение незабравка с филиал детелина, ерудиран педагогически екип девня, занимания по футбол за деца девня, качествено и достъпно възпитание на децата девня, качествено обучение и възпитание девня, отглеждане и възпитание на деца девня, ранно чуждоезиково обучение девня, школа по изучаване на народни танци девня

ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА
Учебна база

 ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА с филиал ДЕТЕЛИНА се помещава в двуетажна сграда, специално посроена за детско заведение. Помещенията са напълно оборудвани и отговарят на всички изисквания за пълноценно отглеждане и възпитание на децата. Детското заведние разполага със 156 места, разпределени в 6 групи, където се отглеждат и възпитават деца

от 3 до 7 годишна възраст.

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА

 

ІV група Смехорани, с учители: Ирена Иванова и Катя Георгиева
полагат грижи за малките възпитаници на възраст от 6 до 7 год.

 

ІІІ група Слънчице, с учители: Калинка Николова и Ангелина Колева полагат грижи за малките възпитаници на възраст от 5 до 6 год.

 

ІІ група Бърборани, с учители: Даниела Атанасова и Кремена Калъчева полагат грижи за малките възпитаници на възраст от
от 4 до 5 год.

 

І група Мечо Пух, с учители: Женя Петрова и Милена Дянкова
полагат грижи за малките възпитаници на възраст от 2 до 3 год.

 


ФИЛИАЛ ДЕТЕЛИНА

 

Яслена група - филиал Детелина приема своите малки възпитаници на възраст от 10 месеца до 3 год.

 

ІV "а" група - филиал Детелина, с учители: Димитричка Добрева и Радка Кръстева полагат грижи за своите малчугани на възраст от 6 до 7 год.

 

ІІІ "а" група - филиал Детелина, с учители: Лилия Стоянова и Христина Георгиева полагат грижи за своите малчугани на възраст от 5 до 6 год.

 

ІІ "а" група - филиал Детелина, с учители: Пенка Божкова и Виолета Апостолова полагат грижи за своите малчугани на възраст от 4 до 5 г.

 

І "а" група - филиал Детелина, с учители: Миглена Владимирова и Росица Христова полагат грижи за своите малчугани на възраст от 3 до 4 год.

 

Екипът зает в детското заведнение, състоящ се от директор, детски учители, мед. сестра, административен и помощен персонал, обгрижват децата с много обич.

 

Педагозите се стемят да възпитават и формират личности с интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

В детската градина и филиала към нея, работят още девет помощник - възпитатели, лекар, две медицински сестри, ЗАТС, счетоводител, готвачи, помощник - готвачи и огняри.

 

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА

Град Девня, Община Девня, кв. Девня - 1, ул. Фронтоваци 17
Телефон: 051934443, 051934444
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Девня