Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА, Град Девня

дг незабравка девня

дг незабравка девня, дг незабравка с филиал детелина, дг незабравка с филиал детелина девня, детска градина и филиал към нея девня, детска градина незабравка, детска градина незабравка девня, детска градина с дългогодишни традиции девня, детска градина с утвърден престиж девня, детска градина с филиал девня, детско заведение незабравка с филиал детелина, ерудиран педагогически екип девня, занимания по футбол за деца девня, качествено и достъпно възпитание на децата девня, качествено обучение и възпитание девня, отглеждане и възпитание на деца девня, ранно чуждоезиково обучение девня, школа по изучаване на народни танци девня

ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА
Информация

ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА

 ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА с филиал ДЕТЕЛИНА е съвременно детско заведение в град Девня, кв. Девня - 1, ул. Фронтоваци № 17.


Детското заведение се помещава в специално посроена през 1976 г. двуетажна сграда с четири просторни спални, занимални, добре оборудван физкултурен салон, кабинет по БДП, еко - кабинет, административен блок, кухненски блок, два вътрешни двора и просторен външен двор с обособени площадки за всяка група, за свободни игри и занимания.

 

Помещенията са напълно оборудвани и отговарят на всички изисквания за пълноценно отглеждане и възпитание на децата.


Детскaта градина осигурява качествено и достъпно възпитание на децата от 3 до 7-годишна възраст.


ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА с филиал ДЕТЕЛИНА е привлекателно и предпочитано детско заведение със съвременно управление и ерудиран педагогически екип.


Квалифицираният екип зает в детското заведнение, състоящ се от директор, детски учители, мед. сестра, административен и помощен персонал, обгрижват децата с много обич.


Основната цел на обучението в детската градина е развитието на детските индивидуалност и творчество. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата.


В ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА с филиал ДЕТЕЛИНА са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на децата.

 

Педагозите възпитават у децата духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.


При възпитанието и обучението в детската градина се съблюдават държавните образователни изисквания.


Образователно-възпитателната работа в детското заведение е съобразена с приоритетите на предучилищното образование.


ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА с филиал ДЕТЕЛИНА е с дългогодишни традиции, утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Девня.

 

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА НЕЗАБРАВКА

Град Девня, Община Девня, кв. Девня - 1, ул. Фронтоваци 17
Телефон: 051934443, 051934444
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Девня