Регистър на детските градини

Детска градина Алем мак, Град Трън - Приоритети

авторитетно детско заведение град трън

авторитетно детско заведение град трън, ален мак трън, висококвалифициран персонал от педагози трън, градина ален мак трън, дг ален мак, дг ален мак трън, дг трън, детска градина ален мак трън, детска градина със собствен облик град трън, детско заведение ален мак, детско заведение град трън, детско заведение за възпитание и игри град трън, детско заведение с добра материала база град трън, детско заведение с утвърдени традиции трън, детско заведение със собствен имидж град трън, детство и игри трън, добра подготовка за училище град трън, екип от отлични педагози град трън, желана и обичана среда за развитие град трън, желано и обичано място за игри град трън, квалифицирани педагози с опит град трън, любимо място за децата град трън, любимо място за игри град трън, любимо място за малките палавници в град трън, любимо място на малките палавници град трън, място за възпитание и игри град трън, отлична подготовка за училище град трън, престижно детско заведение в град трън, привлекателно детско заведние град трън, приказно и любимо място за децата град трън, творчество и игри град трън, трън, утвъдено детско заведение град трън

Детска градина Алем мак
Приоритети

Приоритети

Приоритетите, по които се работи в Детска градина Ален мак са:

 

Повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес, посредством мотивация на педагогическия и непедагогическия персонал. По този начин се цели непрекъснатото му усъвършенстване - собствена дейност и умения за работа в екип;

 

Повишаване на качеството на педагогическия и административен контрол;

 

Осъществяване на мултикултурно образование в детското заведение;

 

Оптимизиране на условията за квалификационна дейност на работещите педагози и помощник възпитателите в градината. Цели се поддържане на професионалното им равнище и кариерно развитие;

 

Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на детската градина и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейностите за подобряване на материално-техническата база;

 

Предизвикване на интерес и приобщаване на родителската общност, за активното решаване на проблемите на детската градина;

 

Общата цел на организацията е реализация на съвременно европейско  образование за децата и развитието на човешкия потенциал в детската градина.

 

Основни дейности

 

 

Основните дейности, протичащи в детското заведение, са:

 

 

  • Организационно-педагогическа дейност;

 

  •  Учебно-възпитателна дейност;

 

  •  Управленска дейност;

 

  •  Административно-стопанска и финансова дейност. 

 

 

 

Контакти

Детска градина Ален мак

Град Трън, Община Трън, ул. Христо Ботев 9
Телефон: 077312215
GSM: 0879204579
Интернет сайт: dgalenmak.com

Галерия

Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак

Още Детски градини в Община Трън

Детска градина Алем мак

Детска градина Алем мак, Трън

Детска градина Ален мак е детско заведение с утвърдени традиции, заемащо достойно място в предучилищното възпитание на децата в град Трън. Детското заведение е с обособени целодневни гру