Регистър на детските градини

дг цвята христова | Регистър на детските градини

дг цвята христова | Регистър на детските градини

Детска градина Цвята Христова

Детска градина Цвята Христова, Горни Дъбник

Детска градина Цвята Христова е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот в община Дол