Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК, Град Трън - Непосредствени цели

ален мак трън

ален мак трън, висококвалифициран персонал от педагози трън, градина ален мак трън, дг ален мак, дг ален мак трън, дг трън, детско заведение ален мак, детско заведение град трън, детско заведение за възпитание и игри град трън, детско заведение с добра материала база град трън, детско заведение с утвърдени традиции трън, детско заведение със собствен имидж град трън, екип от отлични педагози град трън, желана и обичана среда за развитие град трън, любимо място за малките палавници в град трън, престижно детско заведение в град трън, трън

Галерия

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
Непосредствени цели

Непосредствени цели

 

Непосредствените цели, пред Детска градина Ален мак са:

 

Прилагане на подходи, съвременни и разнообразни, за осигуряване на качеството на управленската дейност в детското заведение;

 

Оптимизиране и осъвременяване на педагогическите технологии, методи, средства и организация на обучителния и възпитателен процес. Обръща се внимание на ранната социализация на децата от 2 до 7 години, спрямо ценностните ориентации на българската и европейската културна традиция;

 

Насърчаване на децата за учене през целия живот, обмен на знания, тяхното обогатяване, сътрудничество, популяризиране на нови педагогически подходи;

 

Прилагане на интерактивни форми и технологии за квалификация на помощния персонал, зает в детското заведение;

 

Прилагане на интерактивни форми и технологии за партньорство с родителите, с цел подпомагане на образователно-възпитателния процес, чрез избор на форми за ефективно сътрудничество;

 

Да се осигуря работещо партньорство и добра координация с общинските администрации, областната администрация, местната общност и други институции, целящо успешно осъществяване на националната и областната образователна политика.

 

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън, ул. Христо Ботев 9
Телефон: 077312215
GSM: 0879204579
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Трън

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК, Трън

Детска градина Ален мак е детско заведение с утвърдени традиции, заемащо достойно място в предучилищното възпитание на децата в град Трън. Детското заведение е с обособени целодневни гру